Yksityinen hoito http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/181400/all Sat, 09 Feb 2019 14:30:27 +0200 fi Jos suuri huolesi koskee vanhusta, vammaista tai lasta, katso linkit tästä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269344-jos-suuri-huolesi-koskee-vanhusta-vammaista-tai-lasta-katso-linkit-tasta <p>&nbsp;</p><p><strong>1. </strong></p><p><strong>Jos vanhus maksaa omasta pussista itse hoiva- ja hoitopalvelunsa tai hän on saanut siihen kunnalta palvelusetelin, niin hänen tulee tehdä huonosta hoidosta tai hoivasta reklamaatio ensin ko. palvelua antavalle yritykselle. </strong></p><p><strong>Apuna voi käyttää alla olevaa reklamaatioapuria: </strong></p><p><a href="https://reklamaatioapuri.fi/" title="https://reklamaatioapuri.fi/">https://reklamaatioapuri.fi/</a></p><p><strong>Jos tekemäsi reklamaatio ei ole kuitenkaan auttanut tilanteen korjaamisessa, niin silloin valituksen voi tehdä tästä: </strong></p><p><a href="https://asiointi.kkv.fi/fi" title="https://asiointi.kkv.fi/fi">https://asiointi.kkv.fi/fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>----</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. </strong></p><p><strong>Jos kyse on julkisen puolen antamasta hoidosta tai hoivasta, jota vanhus ei itse omasta pussista maksa, huoli-ilmoituksen voi tehdä aina omaan kuntaan, jos hoitopaikkaan tehty reklamaatio ei ole auttanut (katso esimerkki huoli-ilmoituksesta Helsingin kohdalta alla) </strong></p><p><strong>Lähteet: </strong></p><p><a href="https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta" title="https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta">https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palveluntarve" title="https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palveluntarve">https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palvelu...</a></p><p>&nbsp;</p><p>---</p><p><strong><img alt="yes" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.png" title="yes" width="23" /> HUOM! Jos kyse on vanhuksen osittain itse maksamasta hoidosta tai hoivasta, kannattaa siitä kysyä ensiksi omasta kunnasta, koska kuluttajaneuvonta näyttää nyt ruuhkautuneen aika pahasti...</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>(Muistattehan, että asiakasmaksulaskussa tulee aina olla oikaisuvaatimus- tai valitusohjeet tai valituskielto. Jos niitä ei ole, pyytäkää ne kirjallisina itsellenne.)</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

1.

Jos vanhus maksaa omasta pussista itse hoiva- ja hoitopalvelunsa tai hän on saanut siihen kunnalta palvelusetelin, niin hänen tulee tehdä huonosta hoidosta tai hoivasta reklamaatio ensin ko. palvelua antavalle yritykselle.

Apuna voi käyttää alla olevaa reklamaatioapuria:

https://reklamaatioapuri.fi/

Jos tekemäsi reklamaatio ei ole kuitenkaan auttanut tilanteen korjaamisessa, niin silloin valituksen voi tehdä tästä:

https://asiointi.kkv.fi/fi

 

----

 

2.

Jos kyse on julkisen puolen antamasta hoidosta tai hoivasta, jota vanhus ei itse omasta pussista maksa, huoli-ilmoituksen voi tehdä aina omaan kuntaan, jos hoitopaikkaan tehty reklamaatio ei ole auttanut (katso esimerkki huoli-ilmoituksesta Helsingin kohdalta alla)

Lähteet:

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/sosiaalityo/palveluntarve

 

---

yes HUOM! Jos kyse on vanhuksen osittain itse maksamasta hoidosta tai hoivasta, kannattaa siitä kysyä ensiksi omasta kunnasta, koska kuluttajaneuvonta näyttää nyt ruuhkautuneen aika pahasti...

 

(Muistattehan, että asiakasmaksulaskussa tulee aina olla oikaisuvaatimus- tai valitusohjeet tai valituskielto. Jos niitä ei ole, pyytäkää ne kirjallisina itsellenne.)

 

 

 

]]>
22 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269344-jos-suuri-huolesi-koskee-vanhusta-vammaista-tai-lasta-katso-linkit-tasta#comments Asiakasmaksulaki Kuluttajan oikeudet Vanhuspalvelulaki vanhusten hoito Yksityinen hoito Sat, 09 Feb 2019 12:30:27 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269344-jos-suuri-huolesi-koskee-vanhusta-vammaista-tai-lasta-katso-linkit-tasta
Kuluttajansuoja koskemaan kaikkia vanhusten/ vammaisten/ lasten laitospalveluja http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269155-kuluttajansuoja-koskemaan-kaikkia-vanhusten-vammaisten-lasten-laitospalveluja <p>&nbsp;</p><p><strong><img alt="yes" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.png" title="yes" width="23" /> &quot;Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuojaa pitäisi yhtenäistää </strong></p><p><strong>Virhetilanteiden hyvittämiseen pitää kehittää tasapuolinen ja toimiva ratkaisu.</strong></p><p>Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuoja riippuu siitä, kuka maksaa heidän palvelunsa. Vain ne asiakkaat, jotka maksavat palvelunsa kokonaan itse, voivat vaatia mahdollisten virheiden oikaisemista ja hyvittämistä. Näitä kuluttajaoikeuden säännöksiä sovelletaan myös palveluseteliasiakkaisiin. Muilla julkisten palvelujen asiakkailla tällaista mahdollisuutta ei ole, vaikka he saattavat maksaa huomattavankin osan palvelustaan itse. <strong>Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajaliitto vaativat, että kuluttajilla pitäisi olla sama oikeussuoja siitä riippumatta, miten palvelu kustannetaan.</strong></p><p>Vanhusten palvelutaloissa asuvien kuluttajansuoja on erilainen riippuen siitä, maksaako asiakas palvelusta itse, käyttääkö hän kunnan antamaa palveluseteliä vai onko hän kunnan ja palvelutalon välisen ostopalvelusopimuksen tai kunnan maksusitoumuksen piirissä. Tällä hetkellä kuluttajansuojalakia sovelletaan vain niihin palveluihin, jotka kuluttajat hankkivat yksityisiltä hoivakodeilta tai palvelutaloilta ja maksavat itse.</p><p><strong>Palvelusetelilaissa olevan säännöksen mukaan kuluttajaoikeuden säännöksiä noudatetaan myös palveluseteliasiakkaisiin, vaikka setelin antaisikin kuluttajalle kunta tai kaupunki ja kuluttaja maksaisi palvelusta vain omavastuuosuuden. Asiakkaat, jotka ovat kunnan ostopalveluna tai maksusitoumuksella yksityiseltä palvelutalolta hankkiman palveluasumisen piirissä, jäävät sen sijaan kokonaan kuluttajansuojalain antaman turvan ulkopuolelle, vaikka asiakas saattaa maksaa itse palvelusta huomattavan osan.</strong></p><p><strong><img alt="yes" height="23" src="http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/thumbs_up.png" title="yes" width="23" /> Virhetilanteiden hyvittämiseen kehitettävä tasapuolinen ja toimiva ratkaisu </strong></p><p>Samassa palvelutalossa voi olla sekä täysin itse maksavia että kunnan ostopalvelun piirissä olevia asukkaita. Jos palveluissa on puutteita tai virheitä, vain palveluistaan itse maksava asiakas voi vedota kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiin virheen oikaisemisesta ja hyvittämisestä. Sen sijaan kunnan ostopalvelun piirissä olevalla asiakkaalla tällaista mahdollisuutta ei ole. Hän voi tehdä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella palvelun puutteellisesta laadusta muistutuksen tai kantelun valvontaviranomaiselle.</p><p><strong>&rdquo;Kuluttajien kannalta on ongelmallista, että he ovat saman palveluntarjoajan asiakkaina erilaisessa oikeudellisessa asemassa siitä riippuen, miten palvelu on kustannettu. Hoivapalvelujen kuluttajansuojaa pitäisikin arvioida kokonaisvaltaisesti julkisten palvelujen erityispiirteet huomioon ottaen ja kehittää virhetilanteiden hyvittämiseen toimiva ratkaisu,&rdquo; toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.</strong></p><p>&rdquo;Valitettavan harva palveluasumisen asiakas tällä hetkellä tietää, että hänellä itse maksavana tai palveluseteliasiakkaana on kuluttajansuoja. Mikäli tällainen asiakas joutuu huonon hoidon kohteeksi siten, että sopimuksia rikotaan, on hänellä vaihtoehtona esimerkiksi vaatia kuluttajansuojan mukaista virheen korjaamista ja rahallista hyvitystä palveluasumisesta vastaavalta yritykseltä. Mikäli yritys ei asiakkaan vaatimuksiin suostu, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Tätä oikeutta toivoisin käytettävän nykyistä huomattavasti laajemmin&rdquo;, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.</p><p><strong>Kuluttaja-asiamies on sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen yhteydessä tuonut esiin, että myös julkisissa ja kolmannen sektorin tuottamissa sote-palveluissa tulisi olla samantyyppinen kuluttajansuoja kuin yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nykyisin on. Kuluttajansuojasäännöksiä ei kuitenkaan ole otettu lakiehdotukseen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti mietintöluonnoksessaan tilannetta kuluttajien kannalta ongelmallisena.</strong></p><p>Kuluttaja-asiamies ei pidä myöskään perusteltuna sitä, että valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen mukaan palvelusetelin jatkossa korvaavaan asiakaseteliin ei enää sovellettaisi kuluttajaoikeuden periaatteita, jolloin yksityisissä palvelutaloissa ostopalveluna tai asiakassetelin avulla tuotettu palveluasuminen jäisi kokonaan kuluttajansuojan ulkopuolelle. Asukkaan ja palvelutalon välinen suhde muistuttaa kuitenkin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimussuhdetta, jossa kuluttajansuojalain säännökset ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet tulee ottaa huomioon. <strong>Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 2011 laatinut palveluasumista tarjoaville elinkeinonharjoittajille linjauksen ja muistilistan kuluttajansuojalain kannalta keskeisistä asioista.</strong></p><p>Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainsäädäntöhanke, jonka tarkoituksena on saada kuluttajansuojalakiin virhevastuusäännökset henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kuluttajansuojasäännösten ulottamista julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta että Kuluttajaliitosta on edustus oikeusministeriön työryhmässä.&quot; (Lähde: Tänään päivällä tullut uutiskirje, Alma Talent 6.2.2019; tekstin tummennukset omia)</p><p><strong>Alkuperäinen lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote [alla] </strong></p><p><a href="https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5.2.2019-vanhusten-palvelutalojen-asukkaiden-kuluttajansuojaa-pitaisi-yhtenaistaa/" title="https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5.2.2019-vanhusten-palvelutalojen-asukkaiden-kuluttajansuojaa-pitaisi-yhtenaistaa/">https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5.2.2019-vanhusten-palv...</a></p><p><strong>&nbsp;----</strong></p><p><strong>Vanhusten palveluasumista koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset</strong></p><p><a accesskey="L" class="rsbtn_play" href="https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8013&amp;lang=fi_fi&amp;readid=readcontent&amp;url=https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/" rel="nofollow" title="Kuuntele">Kuuntele </a></p><p><img alt="Facebook" src="https://www.kkv.fi/static/images/facebook-icon.png" /> <img alt="Twitter" src="https://www.kkv.fi/static/images/twitter-icon.png" /> <img alt="LinkedIn" src="https://www.kkv.fi/static/images/linkedin-icon.png" /></p><p>(2011, tarkistettu 2015)</p><p><strong>Sisällys</strong></p><ol><li><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#1">Vanhusten palveluasumiseen sovellettavia säännöksiä</a></li><li><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2">Palveluasumista koskeva sopimus</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.1">2.1 Asukaslähtöisyys</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.2">2.2 Sopimuksen sisältö</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.3">2.3 Asumisen ja palveluiden hinnat ja niiden ilmoittaminen</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.4">2.4 Palveluiden sopimuksenmukaisuus</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.5">2.5 Sopimukseen tehtävät muutokset</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.6">2.6 Asukkaan tilapäinen poissaolo palveluasunnosta</a><br /><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#2.7">2.7 Palveluasumista koskevan sopimuksen päättäminen</a></li><li><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/#3">Elinkeinonharjoittajan muistilista: Kuluttajansuojalain kannalta keskeiset asiat</a></li></ol><p><strong>Lähde:</strong></p><p><a href="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/" title="https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/">https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen...</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

yes "Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuojaa pitäisi yhtenäistää

Virhetilanteiden hyvittämiseen pitää kehittää tasapuolinen ja toimiva ratkaisu.

Vanhusten palvelutalojen asukkaiden kuluttajansuoja riippuu siitä, kuka maksaa heidän palvelunsa. Vain ne asiakkaat, jotka maksavat palvelunsa kokonaan itse, voivat vaatia mahdollisten virheiden oikaisemista ja hyvittämistä. Näitä kuluttajaoikeuden säännöksiä sovelletaan myös palveluseteliasiakkaisiin. Muilla julkisten palvelujen asiakkailla tällaista mahdollisuutta ei ole, vaikka he saattavat maksaa huomattavankin osan palvelustaan itse. Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajaliitto vaativat, että kuluttajilla pitäisi olla sama oikeussuoja siitä riippumatta, miten palvelu kustannetaan.

Vanhusten palvelutaloissa asuvien kuluttajansuoja on erilainen riippuen siitä, maksaako asiakas palvelusta itse, käyttääkö hän kunnan antamaa palveluseteliä vai onko hän kunnan ja palvelutalon välisen ostopalvelusopimuksen tai kunnan maksusitoumuksen piirissä. Tällä hetkellä kuluttajansuojalakia sovelletaan vain niihin palveluihin, jotka kuluttajat hankkivat yksityisiltä hoivakodeilta tai palvelutaloilta ja maksavat itse.

Palvelusetelilaissa olevan säännöksen mukaan kuluttajaoikeuden säännöksiä noudatetaan myös palveluseteliasiakkaisiin, vaikka setelin antaisikin kuluttajalle kunta tai kaupunki ja kuluttaja maksaisi palvelusta vain omavastuuosuuden. Asiakkaat, jotka ovat kunnan ostopalveluna tai maksusitoumuksella yksityiseltä palvelutalolta hankkiman palveluasumisen piirissä, jäävät sen sijaan kokonaan kuluttajansuojalain antaman turvan ulkopuolelle, vaikka asiakas saattaa maksaa itse palvelusta huomattavan osan.

yes Virhetilanteiden hyvittämiseen kehitettävä tasapuolinen ja toimiva ratkaisu

Samassa palvelutalossa voi olla sekä täysin itse maksavia että kunnan ostopalvelun piirissä olevia asukkaita. Jos palveluissa on puutteita tai virheitä, vain palveluistaan itse maksava asiakas voi vedota kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiin virheen oikaisemisesta ja hyvittämisestä. Sen sijaan kunnan ostopalvelun piirissä olevalla asiakkaalla tällaista mahdollisuutta ei ole. Hän voi tehdä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella palvelun puutteellisesta laadusta muistutuksen tai kantelun valvontaviranomaiselle.

”Kuluttajien kannalta on ongelmallista, että he ovat saman palveluntarjoajan asiakkaina erilaisessa oikeudellisessa asemassa siitä riippuen, miten palvelu on kustannettu. Hoivapalvelujen kuluttajansuojaa pitäisikin arvioida kokonaisvaltaisesti julkisten palvelujen erityispiirteet huomioon ottaen ja kehittää virhetilanteiden hyvittämiseen toimiva ratkaisu,” toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

”Valitettavan harva palveluasumisen asiakas tällä hetkellä tietää, että hänellä itse maksavana tai palveluseteliasiakkaana on kuluttajansuoja. Mikäli tällainen asiakas joutuu huonon hoidon kohteeksi siten, että sopimuksia rikotaan, on hänellä vaihtoehtona esimerkiksi vaatia kuluttajansuojan mukaista virheen korjaamista ja rahallista hyvitystä palveluasumisesta vastaavalta yritykseltä. Mikäli yritys ei asiakkaan vaatimuksiin suostu, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Tätä oikeutta toivoisin käytettävän nykyistä huomattavasti laajemmin”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Kuluttaja-asiamies on sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen yhteydessä tuonut esiin, että myös julkisissa ja kolmannen sektorin tuottamissa sote-palveluissa tulisi olla samantyyppinen kuluttajansuoja kuin yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo nykyisin on. Kuluttajansuojasäännöksiä ei kuitenkaan ole otettu lakiehdotukseen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti mietintöluonnoksessaan tilannetta kuluttajien kannalta ongelmallisena.

Kuluttaja-asiamies ei pidä myöskään perusteltuna sitä, että valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen mukaan palvelusetelin jatkossa korvaavaan asiakaseteliin ei enää sovellettaisi kuluttajaoikeuden periaatteita, jolloin yksityisissä palvelutaloissa ostopalveluna tai asiakassetelin avulla tuotettu palveluasuminen jäisi kokonaan kuluttajansuojan ulkopuolelle. Asukkaan ja palvelutalon välinen suhde muistuttaa kuitenkin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä sopimussuhdetta, jossa kuluttajansuojalain säännökset ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet tulee ottaa huomioon. Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 2011 laatinut palveluasumista tarjoaville elinkeinonharjoittajille linjauksen ja muistilistan kuluttajansuojalain kannalta keskeisistä asioista.

Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä lainsäädäntöhanke, jonka tarkoituksena on saada kuluttajansuojalakiin virhevastuusäännökset henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös kuluttajansuojasäännösten ulottamista julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta että Kuluttajaliitosta on edustus oikeusministeriön työryhmässä." (Lähde: Tänään päivällä tullut uutiskirje, Alma Talent 6.2.2019; tekstin tummennukset omia)

Alkuperäinen lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote [alla]

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/5.2.2019-vanhusten-palvelutalojen-asukkaiden-kuluttajansuojaa-pitaisi-yhtenaistaa/

 ----

Vanhusten palveluasumista koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset

Kuuntele

Facebook Twitter LinkedIn

(2011, tarkistettu 2015)

Sisällys

 1. Vanhusten palveluasumiseen sovellettavia säännöksiä
 2. Palveluasumista koskeva sopimus
  2.1 Asukaslähtöisyys
  2.2 Sopimuksen sisältö
  2.3 Asumisen ja palveluiden hinnat ja niiden ilmoittaminen
  2.4 Palveluiden sopimuksenmukaisuus
  2.5 Sopimukseen tehtävät muutokset
  2.6 Asukkaan tilapäinen poissaolo palveluasunnosta
  2.7 Palveluasumista koskevan sopimuksen päättäminen
 3. Elinkeinonharjoittajan muistilista: Kuluttajansuojalain kannalta keskeiset asiat

Lähde:

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/vanhusten-palveluasumista-koskevat-elinkeinonharjoittajan-ja-kuluttajan-valiset-sopimukset/

 

 

 

 

]]>
5 http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269155-kuluttajansuoja-koskemaan-kaikkia-vanhusten-vammaisten-lasten-laitospalveluja#comments Julkinen vanhustenhoito Kuluttaja-asiamies Kuluttajansuoja Yksityinen hoito Wed, 06 Feb 2019 15:04:28 +0000 Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269155-kuluttajansuoja-koskemaan-kaikkia-vanhusten-vammaisten-lasten-laitospalveluja
Satoja kuollut hoivakodeissa - Tässä karu totuus http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269128-satoja-kuollut-hoivakodeissa-tassa-karu-totuus <p>Jopa 15 vanhusta kuollut laiminlyöntien vuoksi, kertoo Yle. Näitä viittätoista tapausta selvitellään, eikä niistä tarkemmin kerrota. Ei hätää, olemme kaikki vaatimassa lisää hoitajia ja henkilökuntaa, etenkin vaalien vuoksi, emme niinkään vanhusten vuoksi, mutta parempi sekin kuin ei mitään.</p><p>Aluksi kannattaa lukea Ylen juttu:</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10632660" title="https://yle.fi/uutiset/3-10632660">https://yle.fi/uutiset/3-10632660</a></p><p>Hoivakodit ovat brändättyjä julkisia tai kaupallisia laitoksia, mummoloita, virikkeellisiä, kodinomaisia ja turvallisia. Niissä rakas vanhuksemme on hellässä hoidossa, täsmällisemmmin hoivassa. Eikö niin? Eikä hän siis kuole koskaan, ei ainkaan jos hoitajia on riittävästi?</p><p>Tässä keskustelussa on unohdettu eräs hyvin tärkeä asia. On näet vielä paljon hoivakotejakin kamalampia paikkoja vanhuksille. Niitä kutsutaan kodeiksi, joissa vanhusten toivotaan asuvan niin pitkään kuin mahdollista.</p><p>Kotona ei kukaan kaadu siksi että hoitajia on liian vähän. Tämä on varma asia.&nbsp;</p><p>Isäni on jämerä sotaveteraani, joka jo vuosia on asunut vaimonsa eli äitini kanssa laadukkaassa palvelutalossa. Viime marraskuussa soittaa pirautin ukolle, ja vastasihan tuo, hetken päästä, koska puhelimeen pääsy oli hidasta huonojen jalkojen vuoksi. Mutta vastasi kuitenkin.</p><p>- Odotas hetki niin istun, sanoi äijä.</p><p>Odotin hetken, minkä jälkeen ukko loihe lausumahan:</p><p>- Putosin tuolilta ja kaaduin. Pitää vissiin soittaa hoitajat nostamaan ylös. Soitellaan myöhemmin.</p><p>Mikäs siinä. Hoitajat kuulemma tulivat, nostivat pystyyn, testastivat ukon ja lähettivät ambulanssilla sairaalaan. Lonkka tietysti murtui. Kuten sanoin niin mikäs siinä. Lonkka leikattiin ja tekoniveltä aseteltiin.</p><p>Joulukuun 8. päivänä isäni täytti 95 ja oli jo kotiutettu palvelutaloon. Kaikki hyvin. Soitin ukolle onnitellakseni.</p><p>- Odotas hetki niin istun, sanoi äijä.</p><p>Déjà-vu! Tällä kerralla isäni ei kuitenkaan pudonnut tuolilta eikä murtanut lonkkaansa. Hienoa.</p><p>Lonkka murtui, se toinen, vasta 29 tammikuuta tänä vuonna, kun isäni sängystä kapusi ja tarttui rollaattorin ja nurin kupsahti. Ihan ilman hoitajia, kuten kotona kuuluukin. Myös palvelutalon asunto on koti.</p><p>Nyt veteraani makoilee terveyskeskuksen vuodeosastolla. Keuhkokuumettakin on pukannut, eikä lonkkaa voitu sairaalassa leikata. Toipumaan päin äijä on, juuri niin vahvasti kuin huonokeuhkoinen 95-vuotias molemmat lonkkansa parin kuukauden sisään murtanut ukko voi olla.</p><p>Äitimuori täytti eilen siellä palvelutalon asunnossan 97. On siis sentään nuorempi kuin Runeberg, ja kovin odottaa kovin miestään kotiin.</p><p>Jos joku on jaksanut lukea tähän asti niin tiedoksi että uuri nyt ja vihdoinkin päästään asiaan.</p><p>Montako hoitajaa tarvitaan estämään 95-vuotiasta sotaveteraania tai tämän 97-vuotiasta vaimoa kaatumasta?</p><p>Vastaus ei ole 0,5 eikä 0,7.</p><p>Isäni on yhä vankka jätkä, ja taitaa painaa 90 kiloa. Hänen kohdallaan oikea luku lienee 4. kaksi kummallakin puolella. Eikö niin? Äitini on ehkä 55-kiloinen ja enintään 158-senttien, joten hänen kohdallaan oikea luku taitaa olla 2.</p><p>Ei väliä ovatko yksityisen laitoksen hoitajia vai julkisen laitoksen hoitajia.</p><p>Lopuksi otsikossa lupaamani karu totuus. Vanhuksia ei voi estää kuolemasta. Vanhuksia ei voi estää kaatumasta. Ei jos vanhus saa ja voi liikkua. Ainoa varma keino estää kaatuminen on sitoa vanhus pysyvästi sänkyyn, ja lähes varma keino on palkata 4 hoitajaa jokaista vanhusta kohti ympärivuorokautisesti.</p><p>- Mulla on ollut hyvä elämä, sanoi isäni eilen lääkärille.</p><p>Mukavaa 0,7 päivää kaikille!</p><p>P.S. Haluan tässä yhteydessä kiittää Hollolan palvelutalo Huilia. Loistava paikka jossa isäni ja äitini ovat saaneet elää yhdessä onnellista vanhuutta, ja jos oikein hyvin käy niin se hyvä elämä vielä jatkuu.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jopa 15 vanhusta kuollut laiminlyöntien vuoksi, kertoo Yle. Näitä viittätoista tapausta selvitellään, eikä niistä tarkemmin kerrota. Ei hätää, olemme kaikki vaatimassa lisää hoitajia ja henkilökuntaa, etenkin vaalien vuoksi, emme niinkään vanhusten vuoksi, mutta parempi sekin kuin ei mitään.

Aluksi kannattaa lukea Ylen juttu:

https://yle.fi/uutiset/3-10632660

Hoivakodit ovat brändättyjä julkisia tai kaupallisia laitoksia, mummoloita, virikkeellisiä, kodinomaisia ja turvallisia. Niissä rakas vanhuksemme on hellässä hoidossa, täsmällisemmmin hoivassa. Eikö niin? Eikä hän siis kuole koskaan, ei ainkaan jos hoitajia on riittävästi?

Tässä keskustelussa on unohdettu eräs hyvin tärkeä asia. On näet vielä paljon hoivakotejakin kamalampia paikkoja vanhuksille. Niitä kutsutaan kodeiksi, joissa vanhusten toivotaan asuvan niin pitkään kuin mahdollista.

Kotona ei kukaan kaadu siksi että hoitajia on liian vähän. Tämä on varma asia. 

Isäni on jämerä sotaveteraani, joka jo vuosia on asunut vaimonsa eli äitini kanssa laadukkaassa palvelutalossa. Viime marraskuussa soittaa pirautin ukolle, ja vastasihan tuo, hetken päästä, koska puhelimeen pääsy oli hidasta huonojen jalkojen vuoksi. Mutta vastasi kuitenkin.

- Odotas hetki niin istun, sanoi äijä.

Odotin hetken, minkä jälkeen ukko loihe lausumahan:

- Putosin tuolilta ja kaaduin. Pitää vissiin soittaa hoitajat nostamaan ylös. Soitellaan myöhemmin.

Mikäs siinä. Hoitajat kuulemma tulivat, nostivat pystyyn, testastivat ukon ja lähettivät ambulanssilla sairaalaan. Lonkka tietysti murtui. Kuten sanoin niin mikäs siinä. Lonkka leikattiin ja tekoniveltä aseteltiin.

Joulukuun 8. päivänä isäni täytti 95 ja oli jo kotiutettu palvelutaloon. Kaikki hyvin. Soitin ukolle onnitellakseni.

- Odotas hetki niin istun, sanoi äijä.

Déjà-vu! Tällä kerralla isäni ei kuitenkaan pudonnut tuolilta eikä murtanut lonkkaansa. Hienoa.

Lonkka murtui, se toinen, vasta 29 tammikuuta tänä vuonna, kun isäni sängystä kapusi ja tarttui rollaattorin ja nurin kupsahti. Ihan ilman hoitajia, kuten kotona kuuluukin. Myös palvelutalon asunto on koti.

Nyt veteraani makoilee terveyskeskuksen vuodeosastolla. Keuhkokuumettakin on pukannut, eikä lonkkaa voitu sairaalassa leikata. Toipumaan päin äijä on, juuri niin vahvasti kuin huonokeuhkoinen 95-vuotias molemmat lonkkansa parin kuukauden sisään murtanut ukko voi olla.

Äitimuori täytti eilen siellä palvelutalon asunnossan 97. On siis sentään nuorempi kuin Runeberg, ja kovin odottaa kovin miestään kotiin.

Jos joku on jaksanut lukea tähän asti niin tiedoksi että uuri nyt ja vihdoinkin päästään asiaan.

Montako hoitajaa tarvitaan estämään 95-vuotiasta sotaveteraania tai tämän 97-vuotiasta vaimoa kaatumasta?

Vastaus ei ole 0,5 eikä 0,7.

Isäni on yhä vankka jätkä, ja taitaa painaa 90 kiloa. Hänen kohdallaan oikea luku lienee 4. kaksi kummallakin puolella. Eikö niin? Äitini on ehkä 55-kiloinen ja enintään 158-senttien, joten hänen kohdallaan oikea luku taitaa olla 2.

Ei väliä ovatko yksityisen laitoksen hoitajia vai julkisen laitoksen hoitajia.

Lopuksi otsikossa lupaamani karu totuus. Vanhuksia ei voi estää kuolemasta. Vanhuksia ei voi estää kaatumasta. Ei jos vanhus saa ja voi liikkua. Ainoa varma keino estää kaatuminen on sitoa vanhus pysyvästi sänkyyn, ja lähes varma keino on palkata 4 hoitajaa jokaista vanhusta kohti ympärivuorokautisesti.

- Mulla on ollut hyvä elämä, sanoi isäni eilen lääkärille.

Mukavaa 0,7 päivää kaikille!

P.S. Haluan tässä yhteydessä kiittää Hollolan palvelutalo Huilia. Loistava paikka jossa isäni ja äitini ovat saaneet elää yhdessä onnellista vanhuutta, ja jos oikein hyvin käy niin se hyvä elämä vielä jatkuu.

 

]]>
75 http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269128-satoja-kuollut-hoivakodeissa-tassa-karu-totuus#comments Attendo Esperi care Mehiläinen vanhustenhoito Yksityinen hoito Wed, 06 Feb 2019 07:18:04 +0000 Pekka Siikala http://pekkasiikala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269128-satoja-kuollut-hoivakodeissa-tassa-karu-totuus
Myös ikäihmisen on voitava äänestää jaloillaan http://pialk.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268901-myos-ikaihmisen-on-voitava-aanestaa-jaloillaan <p>Esperi Caren tapaus on osoittanut karulla tavalla, mitä voi tapahtua, jos hoitajien hätähuutoa ei oteta vakavasti tarpeeksi ajoissa. Esimiesten nimenomainen tehtävähän on varmistaa, että juuri oikea määrä oikeanlaista osaamista on paikalla juuri oikeaan aikaan. Esperi ei ole ainoa laatuaan, vaan julkisuudessa on tullut esiin muitakin tapauksia, kuten nyt tiedetään. Lisäksi on käynyt ilmi, että joissakin hoivapaikoissa on jopa käytetty haamuhoitajia työvuorolistoilla, siis ihmisiä jotka eivät oikeasti ole käytettävissä. Tämä on aivan käsittämätöntä ja epärehellistä toimintaa.</p><p>Kaiken huippu on se, että joissakin hoivapaikoissa epäkohtia esiin tuonutta työntekijää on rangaistu rehellisyydestään, vaikka nimenomaan omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus ovat tärkeä osa toiminnan laatua. Tällaisesta johtamisesta on usein seurauksena pelon ilmapiiri työpaikalla. Siitä taas seuraa työuupumusta ja pitkiä sairauslomia ja entistäkin suurempia työpaineita, koska työpaikan huono maine ei houkuttele osaavia ihmisiä riveihin.</p><p>Vanhukset tulevat tänä päivänä hoivakoteihin entistä huonokuntoisempina. Liian vähäinen auttavien käsien määrä on riski myös öisin. Jos tulee palohälytys tai muu evakuointia vaativa asia, liikuntakyvyttömien ihmisten talosta ulos saaminen voi olla aikamoinen haaste, jos työvuorossa on pahimmassa tapauksessa esimerkiksi vain yksi hoitaja 20 hoidettavaa kohti.</p><p>Esperin tapauksessa syyttävä sormi osoittaa nyt kaikkia yksityisiä yrityksiä, vaikka paljon hyvääkin toimintaa on. Ja vakavia puutteita hoidon laadussa on myös julkisella puolella. Kunnat tuottavat nykyisin itse noin puolet tehostetusta palveluasumisesta. Toinen puoli ostetaan yrityksiltä ja muilta tahoilta kilpailuttamalla. Kunnat eivät toisin sanoen tulisi enää toimeen ilman yrityksiä.&nbsp;&nbsp;</p><p>Vierailin viime syksynä viidessä hoivakodissa kotikaupungissani Espoossa. Sanoin järjestäjille jo etukäteen, että en halua vain purjehtia paikalle juomaan kahvia ja rupattelemaan mukavia kansanedustajaa varta vasten puunattuun hoitopaikkaan. Minua kiinnosti, millaisia paikkoja ne oikeasti ovat ja miten siellä voidaan. Olen ollut 15 vuotta kuntapäättäjänä Espoossa, ja kymmenkunta vuotta sitten teimme sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa matkan Tanskaan, jossa vanhustenhoito oli jo silloin paljon paremmissa kantimissa kuin Suomessa. Siellä lähtökohtana oli vanhuksen itsemääräämisoikeus. Ikäihminen ei ollut vain numero excel-taulukossa tai nimi ovenpielessä. Vanhuksia ei lääkitty tokkuraan tai teljetty sisälle. Heillä saattoi olla mahdollisuus hoitaa pientä yrttiviljelmää talon viherhuoneessa tai vaikka osallistua iltapäivätansseihin. Muistisairaus tai inkontinenssi ei heitä pidätellyt.</p><p>Tämän viikon keskustelun jälkeen voi olla vaikea uskoa, että kymmenessä vuodessa on Suomessakin tehty aikamoinen harppaus juuri edellä kuvattuun suuntaan. Espoolaisissa hoivapaikoissa näin paljon hyvää. Kyynikko tietenkin voi sanoa, että näin vain kauniin julkisivun. Mutta vanhempi rouva, joka välipalalla vispipuuron eteensä saatuaan toisteli useampaan kertaan lausetta &rdquo;Oчень хорошие люди здесь&nbsp;&raquo; (=oikein hyviä ihmisiä täällä) ainakin oli aidosti tyytyväisen oloinen. Hän myös muistutti, että yhä enemmän tarvitsemme myös hoitajia, jotka pärjäävät muista kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa. Eräs toinen, vanhempi mieshenkilö puolestaan tuuletti iloisena, kun satuin paikalle saman kerroksen oleskelutilaan. Hän oli saanut päivän Mölkky-kisassa voiton! Esimerkkejä iloisista ilmeistä löytyisi enemmänkin. Ehkä olet eri mielltä, mutta itse en usko, että kaikki oli pelkkää etukäteen opeteltua näyttelemistä.</p><p>Vakavia puutteita on silti edelleen. Yksi ongelma on valvonta. Omavalvonnan lisäksi valvontaa hoitaa kunta, joka palvelut ostaa sekä Valvira ja Aluehallintovirasto. Pääasiassa valvontakäynnit ovat kuitenkin ennalta hoivakodin tiedossa eli halutessaan hoivapaikat voivat näyttää toiminnastaan kiiltokuvaa, joka ei vastaa todellisuutta märissä vaipoissa makaavista ihmisistä. Yllätyskäyntejä pitää voida tehdä. Myös liian pienet sanktiot sopimusten rikkomisesta ovat ongelma. Etenkin ison yrityksen tai kansainvälisen konsernin ollessa kyseessä, voi käydä niin, että yritys vain maksaa pienet sakot ja jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Myös kunnan omiin hoitopaikkoihin pitää kohdistaa valvontaa.</p><p>Harmituksen aiheita voisi jatkaa enemmänkin, mutta mainitsen niistä enää yhden. Se on veronmaksajan kukkaro. Esimerkiksi juuri Espoossa yksi ostettu hoivapaikka maksaa karkeasti 4500 euroa kuukaudessa. Sattumoisin veronmaksaja samassa kaupungissa maksaa kuntaveroa keskimäärin suuriin piirtein saman verran, mutta kokonaisen vuoden aikana. Hoito on siis aika kallista lystiä ja siitä suurin osa lankeaa veronmaksajalle, joten meillä on toden totta oikeus vaatia rahoillemme vastinetta.</p><p>Jatkossa myös omaisilla kannattaisi olla reaaliaikaisesti mahdollisuus pysyä kärryillä, mitä hoivakodissa tapahtuu. Jos vanha äiti tai isä asuu 560 kilometrin päässä toisella paikkakunnalla, kuten meidän perheessä joku vuosi sitten, omaisesta huolehtiminen on hankalaa. Hoivakodeissa on paljon ikäihmisiä, joita juuri kukaan ei käy katsomassa. Ja vielä: Ihmiset eivät yleensä edes vanhoina halua tulla kohdatuksi pelkästään sairauksiensa kautta, joten liikunta-, taide- tai mediaosaaminen voisi olla hyvä elämänlaadullinen juttu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Jos sote-uudistus menee läpi, vanhuksilla ja perheillä on jatkossa parempi mahdollisuus äänestää jaloillaan. Voi mennä johonkin muuhun paikkaan, jos homma ei pelitä.&nbsp; Ihmisten hädällä ei pidä tehdä politiikkaa.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Esperi Caren tapaus on osoittanut karulla tavalla, mitä voi tapahtua, jos hoitajien hätähuutoa ei oteta vakavasti tarpeeksi ajoissa. Esimiesten nimenomainen tehtävähän on varmistaa, että juuri oikea määrä oikeanlaista osaamista on paikalla juuri oikeaan aikaan. Esperi ei ole ainoa laatuaan, vaan julkisuudessa on tullut esiin muitakin tapauksia, kuten nyt tiedetään. Lisäksi on käynyt ilmi, että joissakin hoivapaikoissa on jopa käytetty haamuhoitajia työvuorolistoilla, siis ihmisiä jotka eivät oikeasti ole käytettävissä. Tämä on aivan käsittämätöntä ja epärehellistä toimintaa.

Kaiken huippu on se, että joissakin hoivapaikoissa epäkohtia esiin tuonutta työntekijää on rangaistu rehellisyydestään, vaikka nimenomaan omavalvonta ja ilmoitusvelvollisuus ovat tärkeä osa toiminnan laatua. Tällaisesta johtamisesta on usein seurauksena pelon ilmapiiri työpaikalla. Siitä taas seuraa työuupumusta ja pitkiä sairauslomia ja entistäkin suurempia työpaineita, koska työpaikan huono maine ei houkuttele osaavia ihmisiä riveihin.

Vanhukset tulevat tänä päivänä hoivakoteihin entistä huonokuntoisempina. Liian vähäinen auttavien käsien määrä on riski myös öisin. Jos tulee palohälytys tai muu evakuointia vaativa asia, liikuntakyvyttömien ihmisten talosta ulos saaminen voi olla aikamoinen haaste, jos työvuorossa on pahimmassa tapauksessa esimerkiksi vain yksi hoitaja 20 hoidettavaa kohti.

Esperin tapauksessa syyttävä sormi osoittaa nyt kaikkia yksityisiä yrityksiä, vaikka paljon hyvääkin toimintaa on. Ja vakavia puutteita hoidon laadussa on myös julkisella puolella. Kunnat tuottavat nykyisin itse noin puolet tehostetusta palveluasumisesta. Toinen puoli ostetaan yrityksiltä ja muilta tahoilta kilpailuttamalla. Kunnat eivät toisin sanoen tulisi enää toimeen ilman yrityksiä.  

Vierailin viime syksynä viidessä hoivakodissa kotikaupungissani Espoossa. Sanoin järjestäjille jo etukäteen, että en halua vain purjehtia paikalle juomaan kahvia ja rupattelemaan mukavia kansanedustajaa varta vasten puunattuun hoitopaikkaan. Minua kiinnosti, millaisia paikkoja ne oikeasti ovat ja miten siellä voidaan. Olen ollut 15 vuotta kuntapäättäjänä Espoossa, ja kymmenkunta vuotta sitten teimme sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa matkan Tanskaan, jossa vanhustenhoito oli jo silloin paljon paremmissa kantimissa kuin Suomessa. Siellä lähtökohtana oli vanhuksen itsemääräämisoikeus. Ikäihminen ei ollut vain numero excel-taulukossa tai nimi ovenpielessä. Vanhuksia ei lääkitty tokkuraan tai teljetty sisälle. Heillä saattoi olla mahdollisuus hoitaa pientä yrttiviljelmää talon viherhuoneessa tai vaikka osallistua iltapäivätansseihin. Muistisairaus tai inkontinenssi ei heitä pidätellyt.

Tämän viikon keskustelun jälkeen voi olla vaikea uskoa, että kymmenessä vuodessa on Suomessakin tehty aikamoinen harppaus juuri edellä kuvattuun suuntaan. Espoolaisissa hoivapaikoissa näin paljon hyvää. Kyynikko tietenkin voi sanoa, että näin vain kauniin julkisivun. Mutta vanhempi rouva, joka välipalalla vispipuuron eteensä saatuaan toisteli useampaan kertaan lausetta ”Oчень хорошие люди здесь » (=oikein hyviä ihmisiä täällä) ainakin oli aidosti tyytyväisen oloinen. Hän myös muistutti, että yhä enemmän tarvitsemme myös hoitajia, jotka pärjäävät muista kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa. Eräs toinen, vanhempi mieshenkilö puolestaan tuuletti iloisena, kun satuin paikalle saman kerroksen oleskelutilaan. Hän oli saanut päivän Mölkky-kisassa voiton! Esimerkkejä iloisista ilmeistä löytyisi enemmänkin. Ehkä olet eri mielltä, mutta itse en usko, että kaikki oli pelkkää etukäteen opeteltua näyttelemistä.

Vakavia puutteita on silti edelleen. Yksi ongelma on valvonta. Omavalvonnan lisäksi valvontaa hoitaa kunta, joka palvelut ostaa sekä Valvira ja Aluehallintovirasto. Pääasiassa valvontakäynnit ovat kuitenkin ennalta hoivakodin tiedossa eli halutessaan hoivapaikat voivat näyttää toiminnastaan kiiltokuvaa, joka ei vastaa todellisuutta märissä vaipoissa makaavista ihmisistä. Yllätyskäyntejä pitää voida tehdä. Myös liian pienet sanktiot sopimusten rikkomisesta ovat ongelma. Etenkin ison yrityksen tai kansainvälisen konsernin ollessa kyseessä, voi käydä niin, että yritys vain maksaa pienet sakot ja jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Myös kunnan omiin hoitopaikkoihin pitää kohdistaa valvontaa.

Harmituksen aiheita voisi jatkaa enemmänkin, mutta mainitsen niistä enää yhden. Se on veronmaksajan kukkaro. Esimerkiksi juuri Espoossa yksi ostettu hoivapaikka maksaa karkeasti 4500 euroa kuukaudessa. Sattumoisin veronmaksaja samassa kaupungissa maksaa kuntaveroa keskimäärin suuriin piirtein saman verran, mutta kokonaisen vuoden aikana. Hoito on siis aika kallista lystiä ja siitä suurin osa lankeaa veronmaksajalle, joten meillä on toden totta oikeus vaatia rahoillemme vastinetta.

Jatkossa myös omaisilla kannattaisi olla reaaliaikaisesti mahdollisuus pysyä kärryillä, mitä hoivakodissa tapahtuu. Jos vanha äiti tai isä asuu 560 kilometrin päässä toisella paikkakunnalla, kuten meidän perheessä joku vuosi sitten, omaisesta huolehtiminen on hankalaa. Hoivakodeissa on paljon ikäihmisiä, joita juuri kukaan ei käy katsomassa. Ja vielä: Ihmiset eivät yleensä edes vanhoina halua tulla kohdatuksi pelkästään sairauksiensa kautta, joten liikunta-, taide- tai mediaosaaminen voisi olla hyvä elämänlaadullinen juttu.   

Jos sote-uudistus menee läpi, vanhuksilla ja perheillä on jatkossa parempi mahdollisuus äänestää jaloillaan. Voi mennä johonkin muuhun paikkaan, jos homma ei pelitä.  Ihmisten hädällä ei pidä tehdä politiikkaa.

 

]]>
29 http://pialk.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268901-myos-ikaihmisen-on-voitava-aanestaa-jaloillaan#comments Kotimaa Esperi Hoivakodit Kunnallinen vanhustenhoito Vanhusten hoito Yksityinen hoito Sat, 02 Feb 2019 11:49:32 +0000 Pia Kauma http://pialk.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268901-myos-ikaihmisen-on-voitava-aanestaa-jaloillaan